Ik bereken voor mijn dienstverlening € 75,00 per uur, exclusief BTW.

Een intakegesprek kost € 75,00 exclusief BTW, ongeacht de tijdsduur. Zo kunnen we alle tijd nemen om het dossier te bespreken.

Eventuele onkosten (b.v. voor het verkrijgen van een uittreksel uit het Kadaster of Handelregister van de Kamer van Koophandel) zullen aan u worden doorberekend.

HappyNa het intakegesprek zal ik een inschatting maken, over de kans op het winnen van een zaak en, zoveel als mogelijk is. een totaalkostenplaatje met u afspreken. Een uurprijs zegt immers heel weinig, als u tevoren geen idee heeft hoeveel uren ik aan een zaak zal (moeten) besteden.

Vervolgens bepalen wij samen de strategie om het doel te bereiken. Indien een zaak mij juridisch niet kansrijk lijkt, zal ik u dat eerlijk zeggen. Soms zal ik u moeten doorverwijzen naar een gespecialiseerde jurist/advocaat. Ik zal dan voor de overdracht zorgdragen.

Ik zal u steeds op de hoogte houden van de onwikkelingen en ik zal de voortgang met u afstemmen, zodat u controle behoudt.